Make your own free website on Tripod.com

Sweden

Du Gamla, Du Fria

Du gamla, du fria, du fjällhöga Nord,

Du tysta, du glädjerika sköna!

Jag hälsar dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, din himmel, dina ängder gröna.

Din sol, din himmel, dina ängder gröna.

 

 

Du tronar på minnen från fornstora da'r,

då ärat ditt namn flög över jorden.

Jag vet att du är och du blir, vad du var.

Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden.

Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden.

@