Make your own free website on Tripod.com

Philippines

Marcha Nacional Filipina

Bayang magiliw,
Perlas ng Silanganan
Alab ng puso
Sa dibdib mo'y buhay.

 

Lupang hinirang,
Duyan ka ng magiting,
Sa manlulupig
Di ka pasisiil.

 

Sa dagat at bundok
Sa simoy, at sa langit mong bughaw,
May dilag ang tula,
At awit sa paglayang minamahal.

 

Ang kislap ng wata wat mo'y
Tagumpay na nagniningning,
Ang bituin at araw niya
Kailan pa ma'y di magdidilim.

 

Lupa ng araw, ng luwalhatit pagsinta,
Buhay at langit sa piling mo.
Aming li gaya na pag may mangaapi
Ang mamatay nang da hil sa iyo.