Make your own free website on Tripod.com

Oman

Ya Rabbana Ehfid Lana Jalalat Al Sultan

Waashabi Fee Al'wtan

Bialeizy Walaman.

 

Walyadum Muoayadda,

Aahilan Momajjada;

Bilnufoosi Yuftda.

Walyadum Muoayadda,

Aahilan Momajjada;

Bilnufoosi Yuftda.

 

Ya Oman, Nahnoo Min Ahd Il Nabi

Awfiya Min K'ram Al Arabi.

Abshiry Qaboos Jaa

Faltubarakhu 'I Sama.

 

Waasidy Waltoq'hi Bilduoaa.

@