Make your own free website on Tripod.com

Egypt

BILADI

CHORUS

Biladi Biladi Biladi

Laki Hubbi Wa Fuadi

Biladi Biladi Biladi

Laki Hubbi Wa Fuadi

 Misr Ya Umm Al Bilad

Inti Ghayati Wal Murad

Wa 'Ala Kull Il 'Ibad

Kam Lineelik Min Ayadi.

 

CHORUS

 

Misr Inti Aghla Durra

Fawq Gabeen Ad-dahr Ghurra

Ya Biladi 'Aishi Hurra

Wa As 'Adi Ragh-al-adi.

 

CHORUS

 

Misr Awladik Kiram

Aufiya Yar'u-ziman

Saufa Takhti Bil-maram

Bittihadhim Wa-ittihadi.

@