Make your own free website on Tripod.com

Czech

KDE DOMOV MUJ

Kde domov möj, kde domov möj?

Vodahu¹i po lu¹inách,

Bory ëumi po skalinách,

V sadÆ skvi se jara kvÆt,

Zemskú ráj to na pohled!

A to je ta krásna zemÆ,

ZemÆ ¹eská, domov möj,

ZemÆ ¹eská, domov möj!

 

@

Kde domov möj, kde domov möj?

V kraji znáë-li bohumilém,

Duëe utlé v tÆlÆ ¹ilém,

Mysl Jasnou, znik a zdar,

A tu sílu, vzdoru zmar.

To je echö slavné plémÆ,

Mezi echy domov möj,

Mezi echy domuv möj.

@

@